KONTAKT

Dane teleadresowe:

Ardamex sp. z o. o.
42-500 Będzin ul. Żwirki i Wigury 32a/36
NIP 625 227 14 34
REGON 240028633

Kierownicy sprzedaży:

Faktury, płatności:

Sad Rejonowy dla Katowice-Wschód w Katowicach,
VIII Wydzial Gospodarczy KRS Nr KRS: 0000228966