ARDAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

realizuje projekt dofinansowany z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) pt. „Budowa zakładu produkcyjnego oraz zakup linii technologicznej do przetwarzania i produkcji sosów i farszy warzywnych”

Celem projektu jest budowa zakładu produkcyjnego z częścią magazynową i socjalną.

Efektem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku produktów spożywczych poprzez automatyzacje pracy wraz ze zwiększeniem możliwości produkcyjnych i magazynowych.

Termin realizacji: 01.12.2022 – 31.10.2023
Wartość projektu: 1 709 167,08 PLN
Dofinansowanie projektu: 682 735,33 PLN